Γαλβανιζέ - Παραγωγή & Εμπορια Χαλυβα
Γαλβανιζέ
Κοιλοδοκοί Γαλβανιζέ Κυκλικής Διατομής
Κοιλοδοκοί Γαλβανιζέ Κυκλικής Διατομής / ERW Galvanized Hollow Rounds
Κοιλοδοκοί Γαλβανιζέ Τετράγωνης Διατομής
Κοιλοδοκοί Γαλβανιζέ Τετράγωνης Διατομής / ERW Galvanized Hollow Squares
Κοιλοδοκοί Γαλβανιζέ Ορθογωνικής Διατομής
Κοιλοδοκοί Γαλβανιζέ Ορθογωνικής Διατομής / ERW Hollow  Rectangular