Θερμής Έλασης - Παραγωγή & Εμπορια Χαλυβα
Θερμής Έλασης
Κοιλοδοκοί Κυκλικής Διατομής Θερμής Έλασης
Κοιλοδοκοί Κυκλικής Διατομής Θερμής Έλασης / Welded Hollow Square Section (Hot Rolled)
Κοιλοδοκοί Τετραγωνικής Διατομής Θερμής Έλασης
Κοιλοδοκοί Τετραγωνικής Διατομής Θερμής Έλασης / Welded Hollow Square Section (Hot Rolled)
Κοιλοδοκοί Ορθογωνικής Διατομής Θερμής Έλασης
Κοιλοδοκοί Ορθογωνικής Διατομής Θερμής Έλασης / Welded Hollow Rectangular Section (Hot Rolled)