Ψυχρής Έλασης - Παραγωγή & Εμπορια Χαλυβα
Ψυχρής Έλασης
Κοιλοδοκοί Κυκλικής Διατομής Ψυχρής Έλασης
Κοιλοδοκοί Κυκλικής Διατομής Ψυχρής Έλασης / Welded Hollow Rounds (Cold Rolled)
Κοιλοδοκοί Τετραγωνικής Διατομής Ψυχρής Έλασης
Κοιλοδοκοί Τετραγωνικής Διατομής Ψυχρής Έλασης / Welded Hollow Square Section (Cold Rolled)
Κοιλοδοκοί Ορθογωνικής Διατομής Ψυχρής Έλασης
Κοιλοδοκοί Ορθογωνικής Διατομής Ψυχρής Έλασης / Welded Hollow Rectangular Section (Cold Rolled)