Σύμμικτη Super Deck - Παραγωγή & Εμπορια Χαλυβα
Φύλλα Κάλυψης
Σύμμικτη Super Deck
Μεταλλικά Φύλλα Μεγάλων Ανοιγμάτων

To SuperDeck είναι ένα γαλβανισμένο προφίλ τραπεζοειδούς σχήματος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή συμμικτών πλακών μεγάλων ανοιγμάτων.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αμιγώς μεταλλικός φορέας ικανός να καλύψει μεγάλα ανοίγματα.