ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΣ - Παραγωγή & Εμπορια Χαλυβα
Δημοσιεύσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΒΕΕ ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΒΕΕ» ΜΕ ΑΦΜ 094127557 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 021326926000

18 Ιουν 2020