Κοιλοδοκοί Ορθογωνικής Διατομής Θερμής Έλασης - Παραγωγή & Εμπορια Χαλυβα
Θερμής Έλασης
Κοιλοδοκοί Ορθογωνικής Διατομής Θερμής Έλασης

Ορθογωνικής διατομής συγκολλητοί σωλήνες θερμής έλασης σύμφωνα με το πρότυπο EN 10219 | S 235 JR