Κοιλοδοκοί Τετραγωνικής Διατομής Ψυχρής Έλασης - Παραγωγή & Εμπορια Χαλυβα
Ψυχρής Έλασης
Κοιλοδοκοί Τετραγωνικής Διατομής Ψυχρής Έλασης

Τετραγωνικής διατομής συγκολλητοί σωλήνες ψυχρής έλασης σύμφωνα με το πρότυπο EN 10219 | DC 01